Logo + SEO Forside     Nyheder & Presse     Kontakt     Sitemap

Menuoversigt

FAQQ: Hvorfor er innovation så svært?

 

A: De færreste lykkes i dag ret godt med at skabe vækst og resultater ved hjælp af innovation. Det er for de fleste meget vanskeligt at få nytænkning og udvikling til at blive en vedvarende proces, der gentager sig selv. Faktisk gælder det kun omkring 10-15 pct. af virksomhederne. De to hyppigste årsager til at innovation ikke trives er, at ledelsen ikke prioriterer det og lytter til medarbejderne, og at de daglige arbejdsopgaver fylder det hele og mere til. Det er ikke mærkværdigt. De fleste arbejdspladser er designede til produktion – at fremstille en god ide, nogen en gang har fået, igen og igen, så effektivt som muligt. Nye ideer forstyrrer som regel produktionen af de gamle ideer. De fleste arbejdspladser er ikke designede til at fremstille nye ideer på stribe. Hvis de skal det, kræver det en bevidst ledelsesmæssig indsats, der skaber et eget ”produktionssystem” for nytænkning.

 

Q: Hvorfor er innovation vigtigt?

 

A: Fordi der er mange ude på markedspladsen, der bruger deres viden og fantasi til at udtænke nye produkter og løsninger, der er bedre end dem, der findes i dag. Det gælder om at udvikle nye ideer og nye tilbud eller løsninger, der kan konkurrere med alt hvad de andre kommer med. Efter Berlin-murens fald blev markedspladsen udvidet med milliarder af mennesker i Kina, Indien, Rusland og Brasilien, som i dag kappes med os om at udvikle det nye, som kunder og brugere hellere vil have, end det gamle. Mængden af ny viden, nye ideer og nye løsninger vokser i et historisk uset tempo og i en mængde, der skaber et pres på alle for at mestre udvikling og nytænkning bedre og hurtigere, end det var nødvendigt før. Vi er med andre ord nødt til at professionalisere vores måde at arbejde med innovation, ligesom vi for 100 år siden professionaliserede vores måde at arbejde med produktion, og vi senere professionaliserede vores arbejde med kvalitet, arbejdsmiljø, miljø, samfundsansvar, m.m.


Q: Hvordan bliver vi innovative?

 

A: En innovativ arbejdsplads har sit eget sæt trafikregler for innovation, der sørger for, at alle gode ideer kan komme hurtigt og sikkert frem i organisationen. Som i trafikken giver det problemer, hvis der mangler vejbaner, trafiklys, skilte eller trafikregler. Man skal vide hvor man går hen med en ide, man skal vide hvad en ide skal leve op til for at få grønt lys, der skal være ressourcer til at arbejde med den gode ide, der skal være planer for hvordan man tager den udviklede ide i brug, den nye ide skal tage hensyn til andre funktioner på arbejdspladsen, og så videre. Der er med andre ord ingen genveje til at blive en god innovativ arbejdsplads. Der skal gennemtænkt struktur og systematik til. Hvis man bare træder på speederen på en ide, så ender det hurtigt med uheld og kaos. Kreativitet – altså ideer - bliver til innovation – eller nye, brugbare løsninger - takket være klar struktur og stærke processer.

 

Q: Hvad går innovationsledelse ud på?

 

A: Innovation kræver, at en række forudsætninger er på plads i organisationen, og at en række processer understøtter arbejdet med at skabe ideer og forvandle dem til nye løsninger. Innovationsledelse handler om, at ledelsen sikrer, at forudsætningerne og processerne er på plads i organisationen, så alle medarbejdere er motiverede til nytænkning, kender målene eller behovene for nytænkning, har midler og værktøj til at arbejde med ideer, bliver anerkendte for at bidrage med nytænkning, får tilført innovationskompetencer, ved hvordan man samarbejder om innovation, m.m. Forskningen viser, at det ikke kommer så meget an på størrelse, branche, sektor eller andet, om en arbejdsplads er meget innovativ eller ej, men derimod på kvaliteten af den innovationsledelse, der bliver praktiseret. For at det kan lade sig gøre er det selvfølgelig vigtigt, at lederne kender principperne for innovationsledelse, er i stand til at sætte mål for innovationen og sørger for at processer, værktøj og kompetencer er til stede.

 

Q: Hvad er en stærk innovationskultur?

 

A: Det er en arbejdskultur, der hylder nytænkning og accepterer fiasko – forstået som satsninger og projekter, der mislykkes. Begge dele er vigtigt. I en stærk innovationskultur bliver nye ideer mødt med interesse, påskønnelse og nyfigenhed. Det avler flere ideer. I en stærk innovationskultur bliver et mislykket projekt mødt med sympati og nysgerrighed om hvad det kan lære os. Hvis ideer bliver mødt med afvisning og fiasko med hånlatter, har arbejdspladsen ikke en stærk innovationskultur, men snarere en risikosky kultur, hvor det blot handler om ikke at begå fejl. Ifølge undersøgelser blandt erhvervsledere er en risikosky kultur den klart største barriere for innovation på en arbejdsplads. Så det er vigtigt, at ledelsen gør nytænkning til en positiv fælles værdi og holdning blandt alle – ellers vil andre tiltag ikke virke optimalt.


Q: Hvordan kommer vi  i gang?

 

A: En god indgang på at styrke innovationskraften på en arbejdsplads er at gennemføre en måling af innovationstilstanden – har vi de rette forudsætninger på plads, har vi styr på processerne, gør vi det rigtige? Når man sammenligner sine egne resultater med hvordan det ser ud hos andre, bliver det synligt hvor styrkerne er og hvor man kan sætte ind for at styrke innovationsarbejdet. Derefter handler det om at udvikle metoder og processer, som passer godt til netop den virksomhed og den arbejdskultur, man nu engang har. Innovationens vej gennem arbejdspladsen skal være velbeskrevet - fra undfangelse til fødsel og fuldvoksen succes. Det er ikke en god ide at begynde med at lancere en brainstorm-seance og se hvad der sker, eller gennemføre et stort innovationsprojekt, hvis innovationsarbejdet ikke er bredt forstået. Resultatet bliver alt for let skuffelse over en bunke uanvendte ideer og irritation over et projekt, der gik skævt.


Q: Hvad er det I leverer?


A: INNOVATIONinside er et udviklingshus, som er dedikeret til at styrke innovationskulturen i hele samfundet og især på arbejdspladserne. Vi udvikler viden om innovation med afsæt i hvad de bedste gør og leverer den som overskuelige modeller og praktiske anvisninger, der gør det lettere for ledere at designe den innovative arbejdsplads. Det er meget forskelligt hvor moden arbejdspladserne er hvad angår innovation og hvilket behov de har for styrke innovationsarbejdet. Vi benchmarker mod de bedste for at skabe et overblik og rådgiver om hvordan innovationskæden kan styrkes - hvad enten det handler om udvikling af strategi, udvikling af innovationsprocesser, håndtering af innovationsprojekter, kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Vi hjælper med at forandre arbejdspladsen fra en produktionsmaskine til en innovationsmaskine, så udviklingen af nye tilbud og effektive processer foregår i verdensklasse.

 

Q: Hvad kan man bruge InnovationProfiler til?

 

A: Innovation er ikke en solopræstation. Jo, der findes meget innovative mennesker, som får gode ideer og ser muligheder, der er skjulte for andre. Men langt størstedelen af den innovation, som en virksomhed bygger sin fremtid og vækst på, kommer fra teams, der arbejder hårdt på at løse en opgave. Når teams er den vigtigste kilde til innovation, er det klart nok vigtigt at sammensætte hvert team bedst muligt. Analyser af innovations-teams viser, at de, der har mest succes med innovation, typisk tæller personer, der har en række særlige kompetencer og egenskaber. Når alle de kompetencer og egenskaber er til stede i gruppen, har den klart bedre muligheder for at levere succes. Så det er en god ide at sikre de rette kompetencer og profiler - og vide hvem der hvilke styrker. InnovationProfiler måler netop den enkeltes kompetencer og særlige profil, så det bliver lettere at sammensætte et vinderhold.Fik du svar på dine spørgsmål? Hvis ikke, så send en e-mail om hvad du vil vide til INFO@INNOVATIONINSIDE.DK    

 

INNOVATIONinside  |  Egegårdsstien 26  |  DK-2610 - Rødovre  |  : +45 70 25 01 26  |  E-MAIL: INFO@INNOVATIONINSIDE.DK     

All rights reserved © INNOVATIONinside 2009 - 2019  |  Design & CMS: WebVizion